ออกแบบเสียงและซาวด์ต่างๆในโลกเสมือนจริง อีก 1 วิธีที่น่าสนใจสำหรับ Sound Engineer

VR Technology for Sound Engineer

นับตั้งแต่มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นมา เสียงคือสิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกอัตลักษณ์และความรู้สึกต่างๆของสิ่งมีชีวิตรวมไปถึงธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจง่ายที่สุด เมื่อมาถึงปัจจุบันเสียงก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะใช้นำเสนอสิ่งต่างๆรอบตัว แต่เมื่อการมาของเทคโนโลยี Virtual Reality ทำให้มีกลุ่มคนที่พัฒนาการออกแบบเสียงในรูปแบบเสมือนจริงมากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

การแสดงเอกลักษณ์ของเสียงต่างๆในพื้นที่ 3D เสมือนจริง

Orion-3

ปัจจุบันนี้มีการนำเอาเครื่องมือพัฒนากราฟิกต่างๆเช่น Unity หรือ Unreal Engine มาพัฒนาทางด้านของการออกแบบเสียงมากขึ้น โดยเสียงแต่ละอย่างถูกพัฒนาออกมาในลักษณะของสิ่งของเสมือนจริงในพื้นที่สามมิติจำลอง โดยเสียงแต่ละตัวจะมาในรูปแบบต่างๆขึ้นอยู่กับการกำหนดลักษณะของผู้ออกแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเสียง, การกระทบของวัตถุตามสถานที่, ระยะของเสียงมาถึงผู้ฟัง เป็นต้น

เสียงที่บ่งบอกอารมณ์และบรรยากาศ

เป็นอีกสิ่งที่น่าสนใจในการออกแบบเสียงต่างๆ เพื่อบ่งบอกอารมณ์ของเสียงหรือบรรยากาศของเสียงต่างๆที่ได้ยิน ซึ่งการกำหนดสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คนฟังเข้าใจความหมายของเสียงต่างๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เช่นเสียงเบสในโปรแกรม Leap Motion ที่ได้แรงบันดาลใจจากผลงานของ Ryuichi Sakamoto ซึ่งนำมาใช้กับการตกของวัตถุต่างๆ

เสียงเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์แก่คนฟัง

เสียงเป็นอีก 1 วิธีสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้ฟังได้รู้สึกเข้าถึงช่วงเหตุการณ์หรือภาพที่เห็นเช่นกัน เช่นเสียงประกอบการฟันดาบในเกมต่างๆ ที่บ่งบอกถึงการต่อสู้ หรือเสียงลมหวิวๆในบรรยากาศวังเวงที่บ่งบอกว่าผู้เล่นกำลังจะเจอกับอะไร ซึ่งในพื้นที่จำลองนี้เหล่าซาวด์เอ็นฯทั้งหลายสามารถใช้วัตถุต่างๆสร้างเสียงออกมาเพื่อการสื่อสารกับคนฟังได้เช่นกัน ดั่งเช่นตัวอย่างเสียงทางด้านบนที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นชวนให้ล่องลอยเป็นต้น

การออกแบบเสียงด้วยรูปแบบ Block

ในโปรแกรม Leap Motion นั้นเราสามารถออกแบบเสียงต่างๆได้ตามรูปทรงของบล็อคเพื่อให้เข้าใจในระดับเสียงที่สร้างออกมา รวมไปถึงทำให้คนฟังไม่ต้องหาความหมายจากที่อื่น แค่มองรูปทรงก็สามารถเข้าใจในระดับเสียงที่ต้องการสื่อออกมาได้แล้ว ซึ่งตามคำแนะนำไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือที่เราๆท่านๆได้เรียนมานั้น การสร้างลักษณะของเสียงตามสิ่งของก็สามารถบ่งบอกระดับเสียงต่างๆได้เช่นเดียวกับตัวโน๊ตเช่นเดียวกันครับ

อนาคตของ VR Sound Design

เชื่อว่าในอนาคตวิธีการออกแบบเสียงในรูปแบบเสมือนจริงนั้นกำลังจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยตามเทคโนโลยี VR ที่เข้ามาในอนาคต แต่ในช่วงแรกๆจะแพร่หลายเฉพาะในวงแคบๆก่อน เมื่อผลงานที่สร้างโดยเทคโนโลยี VR มีมากขึ้นก็จะทำให้วิธีการนี้นิยมไปในที่สุดเองครับ