ปรับแต่งและแก้ไขจนออกมาเป็นแว่น VR รุ่นต้นแบบได้เสียที โดยทาง Meta ได้ปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ Codec Avatars

นักวิจัยที่ Meta Reality Labs ได้สร้างแว่น VR ตัวต้นแบบพร้อมชิปประมวลผลที่สร้างขึ้นเอง โดยมีการปรับแต่งและออกแบบมาเพื่อจัดการการประมวลผล AI เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับ Codec Avatars ที่ทางบริษัทเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการสร้างอวตาร์ของผู้ใช้งานได้แบบ Real-Time และใช้เพียงชิปประมวลผลที่มาพร้อมกับตัวแว่นก็สามารถออกแบบโครงสร้างหน้าตาด้วยระบบ AI ได้ทันที

meta-custom-chip-silicon-codec-avatars-1

ก่อนหน้านี้ที่ทางบริษัทจะเปลี่ยนชื่อจาก Facebook มาเป็นเมต้า (Meta) ก็ได้ทำการวิจัยและพัฒนาตัว Codec Avatars โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ตัวอวตาร์สามารถแสดงผลในระดับที่เกือบจะสมจริงบนเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) ด้วยการใช้กล้องจับภาพใบหน้าและใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับ รวมไปถึงเทคโนโลยีอย่าง Eye-Tracking ในการติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาและส่งข้อมูลไปให้ AI สามารถประมวลผลใบหน้าของผู้ใช้งานได้ในทันที เพื่อสร้างออกมาเป็นอวตาร์ที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้แว่นในโลกเสมือนจริง

meta-custom-chip-silicon-codec-avatars-1

ในส่วนของชิปประมวลผลที่ทางค่ายออกแบบและปรับแต่งมานี้ ถูกผลิตขึ้นมาด้วยสถาปัตยกรรมขนาด 7 nm และมีขนาดเล็กเพียง 3.2 nm สำหรับฝังบนบอร์ด โดยที่ชิปดังกล่าวจะเป็นแกนกลางหลักของการทำงานทุกอย่างภายในตัวแว่น ซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและกราฟิกของภาพ แต่สามารถใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำงานได้แล้ว แต่ในตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่าชิปดังกล่าวนั้นจะเป็นของค่ายใดหรืออาจจะเป็นชิปที่ทางค่ายได้พัฒนาขึ้นมาเอง อันนี้ต้องรอให้ทางค่ายปล่อยข้อมูลออกมาทีละนิดต่อไป

meta-custom-chip-silicon-codec-avatars-2

ตัวแว่นนั้นสามารถทำงานได้ครอบคลุมตั้งแต่ VR ไปถึงถึง XR (Extended Reality) และก็ไม่รู้ว่าแว่นตัวนี้จะเป็น 1 ใน 4 ของแว่นที่มีประกาศออกมาก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับ ไว้ถ้าทางมีกาารปล่อยข้อมูลใหม่ออกมาเมื่อไหร่ ทางทีมงานจะนำข่าวกลับมาแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับ