Toyota ใช้เทคโนโลยี VR ในการสอนหุ่นยนต์ให้ทำงานแทนมนุษย์ในวันข้างหน้า

หุ่นยนต์สารพัดประโยชน์จาก Toyota เพื่อช่วยเหลือผู้คน

สถาบันวิจัยของ Toyota ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์ โดยมีการใช้เทคโนโลยี VR เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของการสอนหรือบันทึกข้อมูล เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ตามคำสั่งที่เราได้ป้อนข้อมูลเอาไว้ รวมไปถึงการเป็นตัวแทนของเราในการเข้าไปทำงานที่เสี่ยงภัยด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งทางสถาบันตั้งเป้าไว้ว่าหุ่นยนต์เหล่านี้จะเป็นผู้ช่วยในยุคที่ญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเร็ววัน

toyota-vr-domestic-robot-02

ทางผู้จัดการอาวุโสของ TRI อย่าง Jeremy Ma ได้ให้คำจำกัดความของการพัฒนาโครงการนี้ว่ามนุษย์จะเป็นผู้สอนและเพิ่มข้อมูลใหม่ๆให้กับหุ่นยนต์ตัวนี้ รวมไปถึงการใส่พฤติกรรมเฉพาะเข้าไปด้วย เพื่อให้หุ่นยนต์นั้นมีความเป็นมนุษย์ให้มากที่สุดเท่านี้จะเป็นไปได้ ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าการใส่ข้อมูลและให้หุ่นยนต์ประมวลผลออกมาเอง ซึ่งจะได้ค่าที่คงที่ รวมไปถึงเรื่องของการกระทำต่างๆอีกมากมาย และการที่ใช้เทคโนโลยี VR เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการป้อนข้อมูลแบบนี้ก็เพื่อให้ผู้ฝึกสอน สามารถมองเห็นและพยายามคิดในมุมมองของหุ่นยนต์ เพื่อให้สามารถทำงานออกมาได้อย่างเหมาะสม ตามแต่สถานการณ์ที่เผชิญหน้าอยู่ แถมในระหว่างที่เราป้อนข้อมูลแบบนี้เข้าไป ตัวหุ่นยนต์ก็จะมีการเก็บข้อมูลและประมวลผลเข้าไปเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน

สำหรับเป้าหมายใหญ่ของการพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้นั้น ไม่ได้เน้นทำมาเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมหลักแต่อย่างใด แต่ว่าหุ่นยนต์เหล่านี้จะถูกนับว่าเป็นเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ที่สามารถสื่อสารกับมนุษย์และสามารถแสดงพฤติกรรมเฉพาะของตัวเองออกมาได้ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนั้นจะนำมาจากการเคลื่อนไหวของผู้ฝึกสอนที่สวมแว่น VR และประมวลผลออกมาเป็นคำสั่ง ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ได้ต่อไปในอนาคต และที่สำคัญคือจะเป็นผู้ช่วยสำหรับผู้สูงวัยที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะโลกของเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้ต้องมีผู้ช่วยที่สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุประจำบ้านและยังสามารถช่วยเหลืออย่างทันท่วงที หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นฟังค์ชั่นที่สำคัญมากที่สุดในการพัฒนาออกมาเลยก็ว่าได้

toyota-vr-domestic-robot-01

ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะยังเป็นเพียงงานวิจัยและหุ่นยนต์ก็ยังเป็นตัวต้นแบบอยู่ แต่เชื่อว่าไม่เกินปี 2023 นั้น หุ่นยนต์เหล่านี้จะสามารถผลิตและวางจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ โดยหลังจากนี้ทางสถาบัน TRI ยังคงมีการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หุ่นยนต์นั้นทำงานออกมาได้เหมือนกับมนุษย์ให้มากที่สุด แล้วไว้ถ้าหากมีการพัฒนาหรืออัปเดตอะไรเพิ่มเติมในภายหลัง เดี๋ยวทีมงานจะนำข่าวมาแจ้งให้ทราบกันต่อไปครับผม