วีดีโอ VR 360 องศา 

วีดีโอสามารถเลือนหน้าจอซ้ายขวา บนล่างได้นะครับ หรือถ้าต้องการ ซูมชัดๆ กด + หรือ กด – เพื่อดูมุมกว้าง