ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Digital Meets Culture ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันที่ 21 มิถุนายนนี้

ใครอยากสัมผัสนวัตกรรมใหม่ของ VR เชิญมาเลยครับ

Seagate และ CyArk ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกันจัดงาน Digital Meets Culture ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 โดยภายในงานจะมีการแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลโบราณสถานในประเทศไทยไว้ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลพร้อมกับแสดงผลในรูปแบบ Virtual Reality ให้ได้ชมกัน นอกจากนั้นยังได้พบกับผู้ริเริ่มโครงการรวมไปถึงเหล่าผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในอุตสากรรม Virtual Reality ของประเทศไทยอีกมากมาย

digital-meets-culture-poster

ภายในงานนี้เราจะได้รับฟังเรื่องราวดีๆจากคุณ Anthony Fassero ผู้ก่อตั้ง CyArk และคุณ จิรยศ เทพพิพิธ ผู้ก่อตั้ง Infofed รวมไปถึงการพบปะกับเหล่าผู้พัฒนาในอุตสาหกรรม Virtual Reality ชั้นนำมากมายที่เข้าร่วมงานนี้กันเป็นจำนวนมาก ใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้างานได้ที่ http://cyark.seagatethailand.com/th พร้อมกับ Code ลงทะเบียนว่า VRSP ครับผม แล้วพบกันในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 15.30 น.