fbpx
หน้าแรก HTC Vive / Steam VR

HTC Vive / Steam VR

HTC Vive / SteamVR

Steam VR เครื่องเล่น หรือระบบที่เลียนแบบภาพเสมือนจริง Virtual Reality ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ก่อตั้ง Valve สามารถที่จะพูดได้ว่า HTC Vive ได้เป็นเครื่องเล่นภาพเสมือนจริงที่มีการพัฒนาได้มีประสิทธิภาพต้นๆของตลาด VR ซี่งก็ไม่สามารถที่จะมองข้ามแบรนด์นี้ไปได้

HTC Vive headset จะเป็นส่วนหนึ่งของ SteamVR และนอกจากนั้นยังจะมี ฐานเลเซอร์ หรือ Valve เรียกมันว่า Lighthouse เสาไฟ ซึ่งจะมีทั้งหมดสองตัวด้วยกัน และไว้สำหรับวางตรงมุมห้อง อุปกรณ์นี้จะเป็นส่วนที่เรียกได้ว่าสำคัญสำหรับเครือง SteamVR เพราะมันคือตัวตรวจจับการเคลื่อนไหวขอคนเล่นไป รอบๆตัว หรือรอบกำแพงห้อง เพื่อเวลาการสร้างภาพเสมือนจริงแล้วคนเล่นจะไม่เดินไปชนกำแพงห้องได้ และจะใช้ร่วมกับตัวควบคุมที่มีลักษณะการทำงานเดียวกับ จอยคอนโทรของเครื่องเล่นเกม Nintendo Wii