Infofed นำขบวน VR Truck ให้ความรู้พร้อมมอบประสบการณ์เทคโนโลยีเสมือนจริงกับนักเรียนและสถานศึกษา

VR Truck For Education by Infofed

เมื่อวานนี้ บริษัท อินโฟเฟด จำกัด (Infofed) ผู้นำเทคโนโลยีคอนเทนต์เสมือนจริงในประเทศไทย (Virtual Reality Content) ตอบรับนโยบายการศึกษา 4.0 สนับสนุนการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม จัดกิจกรรม VR Truck ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ VR (Virtual Reality) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมพัฒนาห้องเรียนสุดล้ำ VR Classroom ในปีหน้า ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจและแปลกใหม่มากในวงการๆศึกษาของประเทศไทย ณ ปัจจุบันนี้

INFOFED-VR-Truck-1
คุณ จิรยศ เทพพิพิธ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Infofed กับ VR Truck ผลงานชิ้นเอกที่ช่วยพัฒนาระบบการศึกษาในยุค 4.0

หลังประกาศเปิดตัว VR คอนเทนต์ทั้งสามแพลตฟอร์มที่งาน Thailand Digital Big Bang 2017 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา Infofed ได้เดินหน้าสานเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยด้วยการจัดกิจกรรม VR Truck เผยแพร่ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเสมือนจริงตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี), โรงเรียนทรงวิทยา (เทพารักษ์และแบริ่ง), โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์และโรงเรียนทรงสรรพวิทย์โดย VR Truck เป็นกิจกรรมที่ทางอินโฟเฟดจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมถึงมัธยมต้นให้ได้มีโอกาสสัมผัสกับนวัตกรรมเสมือนจริงที่ประยุกต์เข้ากับเนื้อหา และบทเรียน ที่จะสนับสนุนความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างดี

INFOFED-VR-Truck-2
คุณ จิรยศ และน้องนักเรียนที่กำลังตื่นเต้นกับเทคโนโลยี VR

นายจิรยศ เทพพิพิธ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Infofed กล่าวว่า “ที่ผ่านมา กิจกรรม VR Truck ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักเรียนและอาจารย์จำนวนมาก เนื่องจากเทคโนโลยี VR ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่ และกำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในประเทศไทย ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนที่กำลังปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในขณะนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากวิถีชีวิตเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความผูกพันธ์กับโลกดิจิตอลมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เปิดรับความรู้ใหม่ๆ สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย การค้นหาข้อมูล หรือความรู้ต่างๆ สามารถทำได้เร็ว รวมถึงความพยายามของสถาบันการศึกษาต่างๆ เอง ที่ต่างก็เริ่มดำเนินการตามนโยบายการศึกษาแบบ 4.0 หรือ Education 4.0 มากขึ้น อย่างกิจกรรม VR Truck ที่ผ่านมา อินโฟเฟดได้พานักเรียนสัมผัสกับการเรียนรู้ผ่าน VR ในรูปแบบที่บูรณาการเข้ากับกิจกรรมทัศนศึกษา โดยร่วมงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำนักเรียนไปสัมผัสและเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมให้เหมาะสมตามแต่ละแขนง ทั้ง ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เป็นต้น เพิ่มมิติใหม่ในการรับรู้และเข้าใจในเนื้อหาได้มากขึ้น

นายจิรยศ เทพพิพิธ พร้อมกล่าวถึงแผนการพัฒนา VR คอนเทนต์ด้านการศึกษาสำหรับปีหน้าว่า “สำหรับปี พ.ศ. 2561 ที่จะถึงนี้ ทางอินโฟเฟดจะเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์ม InfofedU โดยนำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) มาใช้ในการนำเสนอเนื้อหาและสนับสนุนการเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และจะพร้อมนำเสนอ VR Classroom หรือห้องเรียนเสมือนจริงที่ผ่านการออกแบบ และคิดค้น ต่อยอดมาจาก VR Truck ที่เราดำเนินการในปีนี้ ซึ่ง VR Classroom จะสร้างบรรยากาศให้เด็กสามารถมีส่วนร่วมในห้องเรียนมากที่สุด และสามารถสนุกสนานไปกับเนื้อหาได้ในเวลาเดียวกัน”

INFOFED-VR-Truck-3
น้องๆนักเรียนให้ความสนใจกับโครงการ VR Truck ไม่น้อยเลยทีเดียว

กิจกรรม VR Truck นั้น เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุน InfofedU แพลตฟอร์ม VR คอนเทนต์เพื่อการศึกษาและถือเป็นหนึ่งในสามแพลตฟอร์มหลักที่อินโฟเฟดมุ่งเน้นอันประกอบด้วย Infofed, Real Estate, Infofed 360 และ InfofedU และเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีคอนเทนต์เสมือนจริงในประเทศไทยเอง อินโฟเฟดได้เตรียมที่จะเปิด VR Business Centre ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2561 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทั้งภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา

สำหรับโครงการนี้ถือว่าเป็นเครื่องกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนหันมาเอาใจใส่กับการศึกษาในยุค 4.0 เลยก็ว่าได้ สำหรับโครงการนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปทางทีมงาน SiamVR จะนำข่าวใหม่ๆมาแจ้งให้ทราบกันต่อไปครับ