PlayStation VR – Golem

เป็นเกมที่พัฒนาจากบริษัท Highwire Games ซี่งเป็นบริษัทป้อนเกมให้ Play Station มาอย่างยาวนาน รูปแบบเกมจะเป็นสาวที่บังคับโกเลมผ่านสายตาและท่าทาง ซึ่งดูๆแล้วน่าสนุกตื่นเต้นไม่น้อย