เกม Raw Data จากเครื่อง HTC VIVE เป็นอีก 1 เกมที่ดีที่สุดของ VIVE 

มาลองดูกันว่าเกม play จะเป็นอย่างไร